Is fógra sábháilteachta é
Cód ar Eolas

Eircode Sample plate

Faigh Do Ceann Anois

Is comhartha éasca agus inléite i ‘Cód ar Eolas’ gcás éigeandála nuair is gá glaoch ar na Seirbhísí Éigeandála (Seirbhís Otharcharr). Is é an ‘comhartha suíomh sábháilteachta’ é ‘Cód ar Eolas’…

 

Eircode Or Loc8 Code

Is ‘comhartha suíomh sábháilteachta’ an comhartha ‘Cód ar Eolas’. Is féidir Eircode (i gcás  foirgneamh a bhfaigheann post) nó cód Loc8 (do aon suíómh eile nach fhaigheann post) a úsáid. Lorg do cód thíos:

Abhaile/Home

Cén fáth gur comhar fógra Cód ar Eolas a taispeáint?

  • An mbeadh do cód (Eircode nó Loc8) ar eoals agat i gcás éigeandála?
  • An mbeadh tú féin agus do chuairteoirí in ann do chód a aimsiú go héasca i gcás éigeandála?
  • An mbeadh do cód ar eolas ag feighlí leanaí nó cúramóir?

Cén áit a gur comhar, Cód ar Eolas a thaispeáint?

Roinnt Staitisticí Seirbhís Éigeandála

k
Glaonna Éigeandála
NAS Feithiclí
Paraimhíochaineoirí
Sprioc Nóiméad Freagra

Ceisteanna coitianta

Tá siad 53mm * 11mm an méid céanna le clár gluaisteann.

 

Bun costas ná €15 agus costas seachadadh.

Molann muid é a chuir os cionn an príomh doras. Tá níos mó eolas ar an suíomh anseo again.

Eolas maidir le cursaí Garchabhair

Má tá níos mó eolas uait maidir le cursaí garchabharach , teigh cuig ár leathnach Slán Sábháilte.

First Aid